سرور رکمونت

سرور های رکمونت HPE، مانند مدل های حرفه ای DL380 G9 ، DL360 G9 ، DL380 G10 ، DL360 G10 و …